Historie hotelu Tanečnica

Základní kámen ke stavbě hotelu Tanečnica položili v roce 1924 členové turistického spolku Pohorská jednota Radhošť.

Tento první český turistický spolek v zemích tehdejšího Rakouska – Uherska, založený v roce 1884, otevřel jako první objekt na Pustevnách útulnu zvanou Poustevně.

Na přípravě projektu výstavby unikátního souboru staveb se podílel architekt Dušan Jurkovič.Stavba komfortního objektu hotelu Tanečnica se šedesáti dvoulůžkovými a dvaceti jedna jednolůžkovými pokoji stále ve své době přes 3,7 milionů korun.

Hotel byl slavnostně otevřen už po dvou letech, v prosinci 1926. Za 75 let své existence ho navštívilo mnoho významných osobností.

Svůj název si hotel Tanečnica vybral podle nedalekého vrchu, s nímž je spojena pověst o líné Barce. Všichni z rodu prvních osadníků pilně pracovali, jen Barka stále lenošila. Nejstarší z rodu měl o nejhezčí dívku starost, a tak ji nechal dvěma muži sledovat. Barka noc co noc utíkala do lesa a tam za svitu měsíce tančila. Nebylo jí pomoci, ve dne nepřiložila ruku k dílu, jenom tančit se jí chtělo. Až samotný Radegast ztratil trpělivost. Nešťastné děvče najednou zpozorovalo že pohyby jsou stále obtížnější, nohy nechtějí poslouchat a vrůstají do skály. Až jí celé tělo zkamenělo.Osadníci ráno marně Barku sháněli, jen s úžasem hleděli na mohutnou horu, jejíž svahy padaly do údolí jako záhyby dívčích sukní. Celý vrch měl podobu zkamenělé tanečnice.

Dnes poskytují Pustevny s nadmořskou výškou 1018 metrů i samotný hotel Tanečnica ideální podmínky pro letní i zimní rekreaci.