Upozorňujeme návštěvníky hotelu Tanečnica na nutnost mít ve výbavě sněhové řetězy.